วัน: โรงเรียนมัธยมคู่ไปบ้านจากโรงเรียน ดูภาพยนตร์ นำการสนทนาวิดีโอ เปลือยกาย