วัน: ของเอเชีย bactuous defibrillation และป่าเถื่อนอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องหลังจากการเล่น