วัน: เทพธิดาภรรยาเฒ่าสำนักงานประสิทธิภาพไฟฟ้าช็อตถูกสามีของเธอนอนเป่าภายในภาพหลังอาบน้ำ และต้องการเธอแห้ง