วัน: ในตัวละครที่ กระทำยั่วเธอไม่สงสัยไม่มีความแตกแยกชุดชั้นใน